วัดมารีย์นำไมตรี เชียงคาน
23 หมู่ 2 ถ.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ตู้ ป.ณ. 15  อ.เมือง จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1437

                   ในปี ค.ศ. 1984  มีพระสงฆ์มาดูแลศูนย์อพยพที่บ้านวินัย  อ.ปากชม จึงได้มาประจำที่ อ.เชียงคาน ครั้งแรกได้มาอยู่ที่บ้านหลังเล็ก ๆ  ในซอย 16 เป็น เวลา 2 ปี แล้วได้อพยพอาศัยบ้านที่ใหญ่กว่า และได้รวบรวมเยาวชนที่เป็นชาวพุทธ ในเวลาเดียวกันมีคริสตชนบางคนที่ทำงานที่ศูนย์อพยพ เคยมาร่วมพิธีทางศาสนาที่บ้านคุณพ่อ ในปี ค.ศ. 1990 เพื่อให้เยาวชนสะดวกในการมาประชุมกันที่ศูนย์สหสัมพันธ์จึงได้ก่อสร้างวัดเล็ก ๆ ข้างศูนย์ ฯ วัดไม่ใหญ่โตนักเป็นสภาพบ้านธรรมดา ได้ให้มารดามารีย์ เป็นองค์อุปถัมภ์ เพราะส่วนมากมีแต่ชาวพุทธ ส่วนคริสตัง กลับบ้านหมดเพราะปัจจุบันศูนย์วินัยได้ปิดลงแล้ว ตั้งแต่ ปี 1992
                   มิสซาวันอาทิตย์                                     08.00 น.
                   มิสซาวันธรรมดา                                    18.00 น.
                   กิจกรรมของวัด                                       ศูนย์สหพันธ์เชียงคาน