วัดนักบุญคลารา ปักหมู
หมู่ที่ 11 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ตู้ ป.ณ. 19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  43120 โทร.042-471149

เมื่อปี พ.ศ.2502 ม่ีครอบครัวคริสตัง 4 ครอบครัว อพยพมาจากบ้านช้างมิ่ง เพื่อหาที่ทำกิน เดินทางมาจนถึงบ้านปักหมู ซึ่งแต่ก่อนเป็นป่าทึบ ไม่มีใครอยู่อาศัย คริสตัง 4 ครอบครัว จึงได้จับจองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน ในจำนวน 4 ครอบครัว มีครูไทน และครูสดับ ซึ่งเคยเป็นครูสอนคำสอนด้วย

ขณะนั้นบ้านศุนย์ของพระสงฆ์อยู่ที่จังหวัดหนองคาย แต่มีบ้านพักพระสงฆ์อยู่ที่โพนพิสัย คุณพ่อจากศูนย์หนองคายจะมาพักที่โพนพิสัย แล้วออกเยี่ยมชาวบ้่านและทำมิสซาให้แก่คริสตังตามหมู่บ้านต่างๆรวมทั้งบ้านปักหมูด้วย

ในสมัยนั้น คุณพ่อด้าย มาทำมิสซาให้แก่ครอบครัวคริสตังที่หมู่บ้านปักหมู คุณพ่อได้มองถึงอนาคต จึงได้จับจองที่ดินไว้สำหรับสร้างวัด จากความร่วมมือและช่วยเหลือของชาวบ้าน บ้านปักหมูจึงมีวัดเล็กหลังหนึ่ง

ปัจจุบันหมู่บ้านปักหมู กลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ มี 83 ครอบครัว เป็นคริสตัง 30 ครอบครัว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน  จากวัดเล็กๆในปี พ.ศ. 2516 คุรพ่อได้สร้างวัดหลังใหม่ สวยงาม เป็นวัดยกพื้นสูง 2 ชั้น และมีบ้านพักพระสงฆ์อยู่ใกล้ๆ

ที่บ้านปักหมู มีครูคำสอนประจำ 1 คน มีการสอนคำสอนแก่เด็กและผู้สนใจศาสนาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ คุรพ่อเลารี่ แพตทิน เป็นคุณพ่อเจ้าวัดในปี 2541 แต่พักอยู่ที่โพนพิสัย คุณพ่อเดินทางมาที่บ้านปักหมูในวันศุกร์ และเดินทางกลับหลังมิสซาในวันเสาร์ เหตุที่คุณพ่อต้องพักที่โพนพิสัย เพราะต้องดูแลวัดหลายวัด จึงต้องยึดโพนพิสัยเป็นบ้านศูนย์กลางสำหรับออกไปทำมิสซาตามวัดต่างๆ ทุกวันศุกร์ชาวบ้านจะเห็นคุณพ่อแพตทิน เดินทางมาบ้านปักหมูด้วยจักรยานยนต์คู่ใจ

ในปีพ.ศ. 2540 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินสร้างวัดใหม่ถวายแด่นักบุญคลารา เป็นวัดที่สวยงาม ในวัดเปิดเสกวัดใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2541 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระสังฆราชยอร์ช ยอด  พิมพิืสาร มาเป็นประธานร่วมกันเป็นการต้อนรับปีอะเมซิ่งไทยแลนด์ และก็อะเมซิ่งบ้านปักหมูด้วย

วัดนักบุญคลารามีจำนวนสัตบุรุษ ประมาณ 239 คน