วัดนักบุญยอห์นบัปติสตา บึงกาฬ
346 ถ.พ้นทุกข์ภัย  บึงกาฬเหนือ ต.วิศิษฐ์  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140
ตู้ ป.ณ. 20 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  43140 โทร 042-791214

บึงกาฬเป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดชายฝั่งแม่น้ำโขง ทางตอนใต้ จังหวัดหนองคาย ประชากร คริสตชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย เนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนลำบากมาก การที่พระสงฆ์จะมาประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กับชาวบ้านก็ไม่สะดวก จึงมีพระสงฆ์แวะเวียนมาประกอบพิธีมิสซาให้บ้างนานๆครั้ง

แรกเริ่มที่เดียวบึงกาฬขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง แต่ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้งสังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีคณะพระมหาไถ่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคริสตชนในเขตนี้ แรกสุดพระสังฆราชคลาเรนซ์ เจ ดูฮาร์ต ได้ออกมาเยี่ยมสัตบุรุษที่นี้โดยมาพักค้างคืน สอนคำสอน และถวายมิสซาแก่กลุ่มคริสตชนและได้เช่าบ้านไว้สำหรับเป็นที่พักและใช้เป็นวัดด้วย

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2516 คุณพ่อยอห์น ทาบอร์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้น ดูแลชาวลาวอพยพ ได้ติดต่อขอซื้อโกดังเก็บของเพื่อปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้อพยพเหล่านี้ และเมื่อผู้อพยพย้ายไป คุณพ่อกับชาวบ้านจึงได้ดัดแปลงให้โกดังแห่งนี้เป็นวัดของคริสตชนบึงกาฬต่อไป

ในปี พ.ศ.2533 ทางราชการได้ปรับปรุงถนนเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่งผลกระทบต่อวัดคือ หน้าฝนน้ำจะท่วมบริเวณหน้าวัด และโกดังนี้ทรุดโทรม คุณพ่อมีชัย อุดมเดช เจ้าอาวาส จึงได้นำเรื่องเสนอต่อพระสังฆราชเพื่อช่วยหาทุนมาสนับสนุนในการสร้างวัดหลังใหม่ ในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าอำเภอบึงกาฬจะได้เป็นจังหวัด ในที่สุดพระก็ได้ตอบสนองและฟังคำวิงวอนภาวนาของชาวบ้าน ได้มีผู้ใจบุญยื่นมือเข้่ามาช่วยรับภาระในการสร้างวัดหลังใหม่ คือครอบครัวคุณสุวัฒน์และคุณอรอนงค์  ซื่อเพียรธรรม ในโอกาสที่คุณสุวัฒน์มีอายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งตรงกับโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบเช่นกันพอดี วัดหลังใหม่นี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 และพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ได้ทำพิธีเสกและเปิดวัดใหม่นี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2535 พร้อมกับให้ชื่อวัดนี้ว่า “ วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา ”

วัดนี้มีเนื้อที่ 13 ไร่ ห่างจากวัดเก่าไปทางเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร

สถานที่ใกล้เคียง   การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบึงกาฬ

จำนวนสัตบุรุษ  150 คน

มิสซาวันอาทิตย์  พิธีนพวารแม่พระและมิสซาเวลา 08.00 น.

กิจกรรมของวัด  จะมีกลุ่มเยาวชน

โรงเรียนของวัด จะแบ่งเนื้อที่ 4 ไรไว้่ ที่ใช้เพื่อเป็นที่สำหรับโรงเรียนในอนาคต