วัดพระมหาไถ่ ปากคาด
ต.โนนศิลา  อ.ปากคาด  จ.หนองคาย
ตู้ป.ณ. 20 อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140 โทร 042-491214

เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน มีคริสตังอพยพมาจากเวียงคุก และจากบ้านนาบัว อ.วานรนิวาส มาตั้งรกรากทำมาหากินที่ปากคาด จากคำบอกเล่าของญาติพี่น้องของคนที่ย้ายมาจากเวียงคุก จึงทำให้คุณพ่อผู้ดูแลเขตนี้ได้ทราบว่า มีคริสตังย้ายเข้ามาอยู่ คุณพ่อผู้ดูแลสมัยนั้น คือคุรพ่อโรเบิร์ต แวลส์  คุณพ่อได้ติดตามและสำรวจก็พบว่า มีคริสตชนประมาณ 7-8 ครอบครัว ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากพอสมควร คุณพ่อจึงได้เริ่มแวะเวียนมาดูแล และถวายมิสซาให้นานๆครั้ง

ต่อมาคุรพ่อได้ตกลงใจซื้อที่ดินไว้ ประมาณ 30 ไร่ ห่างจากชุมชนประมาณ 500 เมตร สภาพตอนนั้นยังเป็นป่าและทุ่งนา จุดประสงค์ในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดและโรงเรียน เนื่องจากการไปมาไม่สะดวก และการที่พระสงฆ์จะมาดูแลและถวายมิสซาให้ก็นานๆจะมาสักครั้ง หน้าที่ส่วนใหญ่จึงตกเป็นของคุณครูอุ้ย ซึ่งเป็นครูคำสอน

เมื่อมีที่ดินเป็นของตนแล้ว คุณพ่อได้เริ่มสร้างวัดขึ้น โดยสร้างเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นบ้านพักพระสงฆ์ เมื่อเดินทางมาจะได้มีที่พัก ชั้นล่างเป็นวัด จากการที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำ ประกอบกับกาลเวลาผ่านไป สภาพบ้านก็ทรุดโทรม ในตอนหลังจึงได้รื้อบ้านและวัดลง และสร้างใหม่เป็นชั้นเดียวดังในปัจจุบันนี้

อาชีพของสัตบุรุษทุกวันนี้ มีหลายอาชีพ เช่น รับราชการ ทำนา ค้าขาย เด็กๆไปเรียนภาคบังคับ ที่โรงเรียนประจำอำเภอ

เจ้าอาวาสองค์แรก คือคุณพ่อแวลส์  คริสตังบางครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่น จำนวนคริสตชนในปัจจุบันเหลือเพียง 7 ครอบครัวเท่านั้น

ในปัจจบันจะมีพิธีมิสซาเดือนละครั้ง การปฏิบัติศาสนกิจ แก้บาป รับศีล อยู่ในเกณฑ์ดีความสัมพันธ์กับศาสนาอื่น คริสตชนให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน

ปี พ.ศ. 2541 คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งมีสัตบุรุษประมาณ 30 คน จะเห็นได้ว่า ไม่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเลย แม้เวลาจะล่วงเลยมานานพอสมควร แต่ก็ยังดีที่เราสามารถยึดส่วนที่ยังเหลืออยู่เพียงจำนวนน้อยนิดไว้ได้อย่างดี ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อการปกครอง ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น อาจจะเกิดผลดีขึ้นตามลำดับ