วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด
หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำเจริญ กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ตู้ป.ณ. 20 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 โทร.042-487055

คริสตังที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด เป็นชาวบ้านกล่มภูไทที่ย้ายมาจากจังหวัดกาฬสิทธิ์ จำนวน 3 กลุ่มด้วยกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 เพื่อจับจองที่ดินทำมาหากินทางจังหวัดหนองคาย ซึ่งอุดมด้วยป่าใหญ่ เมื่อย้ายมาตอนแรกๆก็ถูกชาวบ้านที่อยู่ดั่งเดิมกีดกั้น และไม่ให้ความเป็นธรรมเป็นประจำ จึงแสวงหาของขลังมาป้องกันตนเอง จนทราบว่าศาสนาคริสต์เป็นอีกวิธีหนึ่ง จึงได้ส่งตัวแทน 6 คน ข้ามป่าข้ามห้วยน้ำไปวัด ที่อำเภอปากคาด เพื่อพบคุณพ่อเล้ง  โคธิเสน ต่อมาคุณพ่อเล้ง ได้ส่งครูคำสอนไปอยู่กับชาวบ้าน และชาวบ้านก็เริ่มเรียนคำสอนเรื่อยมา และขณะเดียวกันก็ได้ช่วยกันหาไม้มาสร้างวัดจนแล้วเสร็จ และพระคุณเจ้าคราเรนซ์ เจ ดู ฮาร์ต ก็ได้มาเสกและเปิดวัดใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้ล้างบาปคริสตชนกลุ่มแรก ซึ่งมีประมาณ 17 ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ. 2514 และให้ชื่อว่า “ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ”

ประมาณปี พ.ศ. 2520 คริสตชนกลุ่มหนึ่งย้ายไปอยู่ที่บ้านเขาสระไม้แดง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 12 ครอบครัว และบางส่วนก็ย้ายกลับกาฬสิทธิ์ จึงเหลือเพียงเล็กน้อย

เนื้อที่ของวัดมีเนื้อที่ 4  ไร่

จำนวนสัตบุรุษประมาณ 30 คน

มิสซาวันธรรมดา วันเสาร์ 07.00 น.