วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโนนสวาง
หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ตู้่ ป.ณ.20 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140

         ก่อนเริ่มมีหมู่บ้านนี้ พื้นที่ทั้งหมดยังเป็นป่า ชาวบ้านย้ายมาจากที่อื่นเพื่อจับจองที่ดินและหาที่ทำกิน ส่วนผู้ที่ย้ายมาเป็นคาทอลิกนั้น คุณพ่อเล้ง โคธิเสน เป็นผู้ริเริ่ม โดยย้ายมาจากหมู่บ้านนิคมเปงจาน  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย

       เริ่มแรกใช้ศาลาประกอบพิธีมิสซา จากนั้นสร้างวัดน้อยใช้ได้ 2 ปี จึงสร้างวัดถาวรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519

       ซึ่งในขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ  30  ครอบครัว และให้ชื่อว่า “ วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก ”

         ปัจจุบันเหลืออยู่ 3 ครอบครัว ส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือทิ้งความเชื่อไปเพราะหลายครอบครัวเป็นคริสตังใหม่และอยู่ท่ามกลางพี่น้องชาวพุทธ แต่อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ก็ยังไปเยี่ยมเยียนและทำการติดต่ออยู่กับครอบครัวที่ยังเหลืออยู่ ทางสังฆมณฑลก็มีโครงการรื้อวัดเก่า และสร้างศาลาเล็กๆแทนเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและสอนคำสอน เป็นสถานที่พักค้างคืนของพระสงฆ์เวลาไปเยี่ยมเยียน แม้สัตบุรุษไม่มากแต่ถือว่าเป็นเขตแพร่ธรรม และเขตอภิบาลคนต่างศาสนา

           เนื้อที่  4  ไร่

           จำนวนสัตบุรุษ 10 คน

           มิสซาวันอาทิตย์  เวลาพระสงฆ์ไปเยี่ยมทุกเดือน