วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ
อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  43140
ตู้ ป.ณ. 5 อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140

               วัดราชินีแห่งนิกรเทวดา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโนนยางคำ อำเภอเซกา  จ.หนองคาย มีสัตบุรุษ จำนวน 100 คน สัตบุรุษเดิมที่ย้ายมาจากท่าแร่ หนองห้าง และจากเขตห้วยเซือม มาบุกเบิกที่ทำกินใหม่
               คุณพ่อดิ๊ก  สตาร์ท เข้าไปดูแลเรื่องชีวิตภายในซึ่งการเดินทางสมัยแรก ๆ ลำบากมาก มีการสร้างวัดหลักเล็ก ๆ ขึ้น พร้อมกับบ้านพักพระสงฆ์ ในสมัยคุณพ่อจอห์น  ทาบอร์  เห็นว่าวัดเก่าทรุดโทรมาก ปลวกกิน จึงคิดสร้างวัดใหม่ โดยมารดาของท่านได้บริจาคเงินให้สร้างวัดจนเสร็จเรียบร้อย
               รายนามคุณพ่อเจ้าอาวาส

 1. คุณพ่อดั๊ก สตาร์ท
 2. คุณพ่อโรเบิร์ต มาร์ติน
 3. คุณพ่อไมเกิล เช
 4. คุณพ่อมัธทิว วราศักดิ์  บูรณพล
 5. คุณพ่อยอห์น  ทาบอร์
 6. คุณพ่อเปโตร เล้ง โคธิเสน
 7. คุณพ่อยวง บุญรอด เวียงพระปรก
 8. คุณพ่อไมเกิล พิชาญ ใจเสรี
 9. คุณพ่อเปโตร เล้ง โคธิเสน
 10. คุณพ่อยวง บัปติสตา ชูชาต ศรีวิชัยรัตน์
 11. คุณพ่อโกวิทย์  เจริญพงศ์
 12. คุณพ่ออำนวยศิลป์ ทองอำไพ
 13. คุณพ่อจักรายุทธ  ปาละลี