วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา  บ้านโนนสา
หมู่ 4 ต.ท่าดอกคำ กิ่งอำเภอบึงโขงหลง จ.หนองคาย
ตู้ ป.ณ. 5 อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140

             บ้านโนนสา เป็นสถานภาวนาแห่งใหม่ ซึ่งคุณพ่อมีชัย  อุดมเดช ได้เคยไปทำมิสซา ให้เดือนละครั้ง เริ่