วัดพระวรกายพระคริสตเจ้า บ้านท่าสังคม
หมู่ 4 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย  43180
ตู้ ป.ณ. 4 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย  43180
โทร. 0-4248-7055

               คริสตชนเริ่มแรกย้ายมาจากบ้านโนนสมบูรณ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และได้รับการอภิบาลที่บ้านสามเหลี่ยม (ปัจจุบัน อ.โพนพิสัย) โดยใช้บ้านสัตบุรุษเป็นสถานที่ประกอบพิธี เมื่อเป็นโอกาสฉลองสำคัญก็ไปรวมกันที่วัดบ้านโนนสว่าง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนัก ต่อมาเมื่อมีจำนวนคาทอลิกมากขึ้น คุณพ่อเล้ง โคธิเสน จึงได้ซื้อที่ดินพร้อมกับบ้านที่บ้านท่าสังคม ห่างจากตัวอำเภอ 4 กิโลเมตร แต่ยังอยู่ในเขตสุขาภิบาล เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่าง ๆ โดยใช้ชื่อว่า “วัดพระวรกายพระคริสตเจ้า”
               วัดพระวรกายพระคริสตเจ้าเดิมเป็นวัดประจำสำหรับ 3 หมู่บ้านซึ่งตอนนั้นคริสตชนบ้านป่าไร่ บ้านเหลาทองหลาง และบ้านท่าสังคม มีจำนวน 20 ครอบครัว แต่ปัจจุบันมีคริสตชน 6 ครอบครัว เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อทำมาหากิน