วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองสองห้อง
18 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย

                   วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ 18 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1992 มีเนื้อที่ 3 งาน 75 ตารางวา จัดสร้างสมัยคุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์ พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ซึ่งเดิมทีสถานที่นี้เคยเป็นที่ดินและบ้านของนางจันทร์สี ทองอันตัง ต่อมาได้ขายให้กับสำนักมิสสังอุดรธานี และต่อมาได้มีผู้มีจิตศริทธาใจบุญจากกรุงเทพฯ คุณแมรี่แอน สุทรรศนีย์ และคุณลูกา สุรชัย  น้ำทรัพย์อนันต์ บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดสร้างวัดจนแล้วเสร็จ
                   สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” เพราะว่าเดิมทีนั้น มีครอบครัวใหญุ่อยู่ 2 ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวหลักที่มีความเชื่อเลื่อมใสศรัทธาใจคริสต์ศาสนา และก่อนที่เริ่มสร้างวัดแห่งนี้ ได้มีชาวบ้าน (คนพุทธ) ที่อยู่ใกล้ ๆ วัดฝันว่าเห็น มีขบวนแห่แม่พระ พร้อมกับมีเสียงมโหรีดังสนั่น ลอยมาบนท้องฟ้า แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่จะสร้างวัดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงข้ามวัดนี้ ได้พบเห็นแม่พระมาประจักษ์ในเวลากลางคืนตอนดึกด้วย ดังนั้นคริสตชนที่อาศัยอยู่ที่บ้านหนองสองห้องนี้ จึงมีความเชื่อว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
                   วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้ มีคริสตชนอยู่ 8 ครอบครัว ประกอบด้วยผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย ได้แก่ ผู้มีความสามารถ ในด้านศิลปะการตกแต่ง , การจัดสวน,จัดดอกไม้,นักดนตรี,แม่ครัวฝีมือดี,นายช่าง,หมอ,พยาบาล,ตำรวจ,พ่อค้าแม่ค้า และผู้จัดการดูแลรักษาวัดเป็นอย่างดี ได้แก่ คุณย่ายใครศรี โวหารเดช (พานุรักษ์) และคุณยายจันทร์สี ทองอันตัง ส่วนงบประมาณในการพัฒนาวัดก็จะได้จากสัตบุรุษ (ลูกวัด) ร่วมใจกันช่วยบริจาคเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดปรับปรุงและพัฒนาให้สถานที่ดูสวยงาม ร่มรื่น และเหมาะสมกับการทำประกอบกิจศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดความเชื่ออย่างเข้มแข็งให้กับลูกหลานได้สืบทอดกันต่อไป

                     สำหรับคุณพ่อเจ้าอาวาสที่เคยมาดูแลที่วัดนี้ ได้แก่
               1. คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์
               2. คุณพ่อไมเคิ้ล  เช
               3. คุณพ่อมีชัย  อุดมเดช
               4. คุณพ่อวิลเลี่ยม  ไรท์
               5. คุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ (ปัจจุบัน ค.ศ. 2010)

ทำพิธีเสกวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด  พิมพิสาร  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1992