วัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม
หมู่ที่ 13 ต.หายโศก  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
ตู้ ป.ณ.4 อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000  โทร 042-411201

                 ปีค.ศ.1966 ( พงศ. 2509) เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดหนองคาย บ้านเวียงคุกซึ่งอยู่ติดกับหนองคายได้รับความเสียหายเช่นกัน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม ไร่นาเสียหายทำให้ชาวบ้านต้องอพยพครอบครัวไปหาที่ทำมาหากินที่ใหม่ การอพยพทำให้คริสตังค์ได้ขยายตัวไปอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตใกล้เคียงบ้านเวียงคุก บ้านอ่างเป็นหมู่บ้านที่มีคริสตังอพยพมาอยู่ 4 ครอบครัว มาจับจองที่ทำกิน พระสงฆ์เจ้าวัดจากเวียงคุกก็ได้ติดตามคริสตังที่ไปอยู่ตามหมู่บ้านหรือตามที่ต่างๆ และที่บ้านอ่างนี้ คุณพ่อก็ตามมาทำมิสซาให้ คุณพ่อได้ซื้อที่ดินจำนวนหนึ่ง พร้อมบ้านสองชั้นสำหรับมาทำมิสซาและให้สัตบุรุษมาดูแลให้ จากบ้านหลังเล็กๆสำหรับทำมิสซา ปัจจุบันมีวัดน้อยหลังใหม่ซึ่งสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม ในปี ค.ศ. 1990