วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่
ตู้ ป.ณ.19 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทร.042-401157

               เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว คริสตชนชาวเวียดนาม ได้หนีภัยสงครามจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว มาอยู่ในอำเภอศรีเชียงใหม่ คุณพ่อดาย ผู้ดูแลเขตนี้จึงตกลงใจสร้างวัดขึ้น ราวปี พ.ศ.2503 จำนวนคริสตังแรกเริ่มมีประมาณ 10 ครอบครัว จนถึงคุณพ่อไรท์ ท่านเห็นว่าวัดเก่าทรุดโทรม จึงสร้างวัดใหม่ขึ้นมาในปี 2532

    เนื้อที่                             ประมาณ 3 ไร่
    จำนวนสัตบุรุษ              ประมาณ 100  คน
    มิสซาวันอาทิตย์              10.30 น.
    มิสซาวันธรรมดา             วันพุธ  17.00 น.