วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์-หนองจอก
ตู้ป.ณ. 19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทร.042-471149

เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว มีคริสตัง 2 ครอบครัว ย้ายมาจากบ้านซ่งแย้ จ.อุบลราชธานี มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นคริสตังเก่าแก่จึงไม่ได้ละทิ้งศาสนา และได้เดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่โพนพิสัย ซึ่งมีระยะไกลพอสมควร คุณพ่อเลารี่ เป็นผู้ดูแลคริสตชนเขตนี้ จึงได้ติดตามไปทำมิสซาให้ในบ้านคริสตังและสอนคำสอนให้แก่ลูกหลายนของคริสตังเหล่านั้น จึงทำให้คนต่างศาสนาสนใจและกลับใจมาเป็นคริสตังเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย

ในปีพ.ศ. 2514 คุณพ่อเลารี่ จึงสร้างวัดขึ้น ซึ่งยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ ต่อมาคุณพ่อได้ย้ายไปแลมีพระสงฆ์องค์อื่นๆมาทำหน้าที่แทน และในปี พ.ศ. 2541 ก็มีเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์หนุ่มไฟแรง ที่เดินทางมาทำงานนี้โดยเฉพาะ คือ คุณพ่อแพตทิน

ปัจจุบันนี้มีพิธีมิสซาสัปดาห์ละครั้ง มีครูคำสอนประจำหมู่บ้าน จำนวนสัตบุรุษมีประมาณ 104 คน และมีสัตบุรุษจากบ้านแพง  บ้านนาเพียงน้อย บ้านหนองบัวเงิน และบ้านบัว มาร่วมพิธีมิสซาด้วย

กิจกรรมในเขตวัด มีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน กลุ่มธนาคารข้าว