สังฆมณฑลอุดรธานี

 

ฉลองอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2011 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

ประมวลภาพงานฉลองวัดนักบุญอันนากุมภวาปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2011

 

ประมวลภาพงานสัมมนาครูมหาไถ่ศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2011 ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

 

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเปโตร เปาโล อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

 

ประมวลภาพพิธีเปิดและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน

 

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2011
โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

ประมวลภาพฉลองเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญเปาโล อำเภอเซกา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2011 โดย พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

ประมวลภาพค่า?ยเยาวชน ไลฟ์ร่วมกั?น ครั้งที่ 3 ณ วัดอัครเทว?ดามีคาแอล หนองบัวลำภู

 

ประมวลภาพ ค่ายคำสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู