ประมวลภาพงานฉลองมรณสักขีชาวเวียดนาม 117 คน ที่วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก อุดรธานี

Thumbnail Image Table
DSCF1433
14/12/2553 14:43:17
Size (KB)  :  400 KB
DSCF1434
13/12/2553 21:22:10
Size (KB)  :  416 KB
DSCF1435
13/12/2553 21:22:16
Size (KB)  :  362 KB
DSCF1436
13/12/2553 21:22:22
Size (KB)  :  410 KB
DSCF1438
13/12/2553 21:22:32
Size (KB)  :  330 KB