ประมวลภาพงานฉลองมรณสักขีชาวเวียดนาม 117 คน ที่วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก อุดรธานี

Thumbnail Image Table
DSCF1433
14/12/2553 14:43:17
Size (KB)  :  400 KB
DSCF1434
13/12/2553 21:22:10
Size (KB)  :  416 KB
DSCF1435
13/12/2553 21:22:16
Size (KB)  :  362 KB
DSCF1436
13/12/2553 21:22:22
Size (KB)  :  410 KB
DSCF1438
13/12/2553 21:22:32
Size (KB)  :  330 KB
DSCF1439
13/12/2553 21:22:36
Size (KB)  :  371 KB
DSCF1440
13/12/2553 21:22:44
Size (KB)  :  409 KB
DSCF1441
13/12/2553 21:22:48
Size (KB)  :  401 KB
DSCF1442
13/12/2553 21:22:56
Size (KB)  :  416 KB
DSCF1444
13/12/2553 21:23:06
Size (KB)  :  355 KB
DSCF1445
13/12/2553 21:23:10
Size (KB)  :  428 KB
DSCF1446
13/12/2553 21:23:18
Size (KB)  :  384 KB
DSCF1448
13/12/2553 21:23:28
Size (KB)  :  341 KB
DSCF1451
13/12/2553 21:23:42
Size (KB)  :  309 KB
DSCF1453
13/12/2553 21:23:52
Size (KB)  :  349 KB
DSCF1455
13/12/2553 21:24:02
Size (KB)  :  390 KB
DSCF1457
13/12/2553 21:24:12
Size (KB)  :  360 KB
DSCF1458
13/12/2553 21:24:14
Size (KB)  :  401 KB
DSCF1459
13/12/2553 21:24:22
Size (KB)  :  336 KB
DSCF1460
13/12/2553 21:24:28
Size (KB)  :  412 KB
Pages:     1 2