ประมวลภาพ 78 ปี แห่งพระพรของพระคุณเจ้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร

Thumbnail Image Table
DSC00536
23/1/2554 20:48:28
Size (KB)  :  485 KB
DSC00540
23/1/2554 20:48:58
Size (KB)  :  383 KB
DSC00541
23/1/2554 20:49:02
Size (KB)  :  505 KB
DSC00543
23/1/2554 20:49:16
Size (KB)  :  348 KB
DSC00544
23/1/2554 20:49:32
Size (KB)  :  436 KB
DSC00545
23/1/2554 20:49:36
Size (KB)  :  340 KB
DSC00549
23/1/2554 20:50:12
Size (KB)  :  569 KB
DSC00551
23/1/2554 20:50:20
Size (KB)  :  326 KB
DSC00553
23/1/2554 20:50:40
Size (KB)  :  337 KB
DSC00556
23/1/2554 20:51:16
Size (KB)  :  330 KB
DSC00558
23/1/2554 20:51:34
Size (KB)  :  303 KB
DSC00561
23/1/2554 20:51:52
Size (KB)  :  272 KB
DSC00563
23/1/2554 20:52:10
Size (KB)  :  344 KB
DSC00565
23/1/2554 20:52:30
Size (KB)  :  358 KB
DSC00568
23/1/2554 20:52:52
Size (KB)  :  380 KB
DSC00572
23/1/2554 20:53:34
Size (KB)  :  428 KB
DSC00573
23/1/2554 20:53:52
Size (KB)  :  322 KB
DSC00574
23/1/2554 20:53:54
Size (KB)  :  359 KB
DSC00578
23/1/2554 20:54:32
Size (KB)  :  359 KB
DSC00582
23/1/2554 20:55:10
Size (KB)  :  356 KB
Pages:     1 2 3