ประมวลภาพงานวันนักบวชสากล 1 กุมภาพันธ์ 2011

Thumbnail Image Table
DSC_9328
1/2/2554 2:06:42
Size (KB)  :  85 KB
DSC_9329
1/2/2554 2:06:42
Size (KB)  :  76 KB
DSC_9330
1/2/2554 2:06:44
Size (KB)  :  79 KB
DSC_9331
1/2/2554 2:06:44
Size (KB)  :  89 KB
DSC_9333
1/2/2554 2:06:48
Size (KB)  :  92 KB
DSC_9334
1/2/2554 2:06:48
Size (KB)  :  90 KB
DSC_9335
1/2/2554 2:06:52
Size (KB)  :  125 KB
DSC_9339
1/2/2554 2:06:56
Size (KB)  :  97 KB
DSC_9340
1/2/2554 2:06:56
Size (KB)  :  102 KB
DSC_9341
1/2/2554 2:07:00
Size (KB)  :  85 KB
DSC_9342
1/2/2554 2:07:00
Size (KB)  :  110 KB
DSC_9343
1/2/2554 2:07:04
Size (KB)  :  93 KB
DSC_9344
1/2/2554 2:07:06
Size (KB)  :  110 KB
DSC_9345
1/2/2554 2:07:08
Size (KB)  :  91 KB
DSC_9346
1/2/2554 2:07:10
Size (KB)  :  101 KB
DSC_9347
1/2/2554 2:07:12
Size (KB)  :  106 KB
DSC_9348
1/2/2554 2:07:14
Size (KB)  :  102 KB
DSC_9349
1/2/2554 2:07:16
Size (KB)  :  88 KB
DSC_9350
1/2/2554 2:07:16
Size (KB)  :  89 KB
DSC_9351
1/2/2554 2:07:20
Size (KB)  :  93 KB
Pages:     1 2 3 4 5