ประมวลภาพฉลองอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2011 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
DSC00001.JPG
3/8/2554 2:50:06
Size (KB)  :  132 KB
DSC00002.JPG
3/8/2554 2:50:06
Size (KB)  :  127 KB
DSC00003.JPG
3/8/2554 2:50:10
Size (KB)  :  144 KB
DSC00006.JPG
3/8/2554 2:50:16
Size (KB)  :  142 KB
DSC00038.JPG
3/8/2554 2:51:16
Size (KB)  :  139 KB
DSC00061.JPG
3/8/2554 2:52:04
Size (KB)  :  93 KB
DSC00062.JPG
3/8/2554 2:52:06
Size (KB)  :  170 KB
DSC00063.JPG
3/8/2554 2:52:06
Size (KB)  :  146 KB
DSC00064.JPG
3/8/2554 2:52:10
Size (KB)  :  169 KB
DSC00065.JPG
3/8/2554 2:52:12
Size (KB)  :  130 KB
DSC00066.JPG
3/8/2554 2:52:12
Size (KB)  :  166 KB
DSC00067.JPG
3/8/2554 2:52:16
Size (KB)  :  151 KB
DSC00068.JPG
3/8/2554 2:52:18
Size (KB)  :  130 KB
DSC00074.JPG
3/8/2554 2:52:28
Size (KB)  :  113 KB
DSC00098.JPG
3/8/2554 2:53:10
Size (KB)  :  164 KB
DSC00115.JPG
3/8/2554 2:53:46
Size (KB)  :  162 KB
DSC00128.JPG
3/8/2554 2:54:10
Size (KB)  :  135 KB
DSC00129.JPG
3/8/2554 2:54:10
Size (KB)  :  150 KB
DSC00130.JPG
3/8/2554 2:54:14
Size (KB)  :  171 KB
DSC00135.JPG
3/8/2554 2:54:20
Size (KB)  :  126 KB
DSC00136.JPG
3/8/2554 2:54:26
Size (KB)  :  164 KB
DSC00137.JPG
3/8/2554 2:54:28
Size (KB)  :  166 KB
DSC00138.JPG
3/8/2554 2:54:28
Size (KB)  :  155 KB
DSC00139.JPG
3/8/2554 2:54:32
Size (KB)  :  172 KB
Pages:     1 2 3 4