ประมวลภาพ งานชุมนุมปิดปีพระวาจา ค.ศ. 2010 และฉลองบ้านเณรสันติราชา อุดรธานี

Thumbnail Image Table
Copy of DSC09204
23/1/2554 22:02:00
Size (KB)  :  345 KB
Copy of DSC09209
23/1/2554 22:02:08
Size (KB)  :  270 KB
Copy of DSC09210
23/1/2554 22:02:10
Size (KB)  :  249 KB
Copy of DSC09214
23/1/2554 22:02:26
Size (KB)  :  377 KB
DSC09183
23/1/2554 22:02:42
Size (KB)  :  322 KB
DSC09184
23/1/2554 22:02:40
Size (KB)  :  302 KB
DSC09187
23/1/2554 22:02:58
Size (KB)  :  373 KB
DSC09189
23/1/2554 22:03:10
Size (KB)  :  260 KB
DSC09190
23/1/2554 22:03:22
Size (KB)  :  276 KB
DSC09196
23/1/2554 22:04:02
Size (KB)  :  284 KB
DSC09198
23/1/2554 22:04:16
Size (KB)  :  322 KB
DSC09200
23/1/2554 22:04:30
Size (KB)  :  282 KB
DSC09210
23/1/2554 22:05:34
Size (KB)  :  249 KB
DSC09212
23/1/2554 22:05:46
Size (KB)  :  326 KB
DSC09213
23/1/2554 22:05:56
Size (KB)  :  378 KB
DSC09214
23/1/2554 22:06:02
Size (KB)  :  377 KB
DSC09215
23/1/2554 22:06:14
Size (KB)  :  406 KB
DSC09216
23/1/2554 22:06:20
Size (KB)  :  340 KB
DSC09242
23/1/2554 22:07:22
Size (KB)  :  329 KB
DSC09246
23/1/2554 22:07:54
Size (KB)  :  291 KB
Pages:     1 2 3 4