ประมวลภาพงานรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลังของเด็กนักเรียนคาทอลิก ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011

Thumbnail Image Table
IMG_2499
27/11/2554 21:42:58
Size (KB)  :  389 KB
IMG_2500
27/11/2554 21:42:56
Size (KB)  :  374 KB
IMG_2501
27/11/2554 21:43:12
Size (KB)  :  374 KB
IMG_2502
27/11/2554 21:43:16
Size (KB)  :  401 KB
IMG_2504
27/11/2554 21:43:24
Size (KB)  :  271 KB
IMG_2505
27/11/2554 21:43:28
Size (KB)  :  255 KB
IMG_2506
27/11/2554 21:43:32
Size (KB)  :  251 KB
IMG_2508
27/11/2554 21:43:50
Size (KB)  :  268 KB
IMG_2509
27/11/2554 21:43:48
Size (KB)  :  299 KB
IMG_2510
27/11/2554 21:43:50
Size (KB)  :  271 KB
IMG_2512
27/11/2554 21:44:00
Size (KB)  :  294 KB
IMG_2513
27/11/2554 21:44:10
Size (KB)  :  322 KB
IMG_2514
27/11/2554 21:44:08
Size (KB)  :  331 KB
IMG_2515
27/11/2554 21:44:14
Size (KB)  :  328 KB
IMG_2516
27/11/2554 21:44:20
Size (KB)  :  304 KB
IMG_2517
27/11/2554 21:44:34
Size (KB)  :  328 KB
IMG_2523
27/11/2554 21:44:50
Size (KB)  :  407 KB
IMG_2525
27/11/2554 21:44:54
Size (KB)  :  351 KB
IMG_2526
27/11/2554 21:44:56
Size (KB)  :  384 KB
IMG_2527
27/11/2554 21:45:10
Size (KB)  :  385 KB
IMG_2528
27/11/2554 21:45:14
Size (KB)  :  370 KB
IMG_2529
27/11/2554 21:45:16
Size (KB)  :  408 KB
IMG_2530
27/11/2554 21:45:32
Size (KB)  :  366 KB
IMG_2531
27/11/2554 21:45:30
Size (KB)  :  300 KB
Pages:     1 2