ประมวลภาพงานรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลังของเด็กนักเรียนคาทอลิก ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011

Thumbnail Image Table
IMG_2532
27/11/2554 21:45:32
Size (KB)  :  321 KB
IMG_2535
27/11/2554 21:46:00
Size (KB)  :  348 KB
IMG_2537
27/11/2554 21:45:58
Size (KB)  :  372 KB
IMG_2540
27/11/2554 21:46:00
Size (KB)  :  289 KB
IMG_2542
27/11/2554 21:46:24
Size (KB)  :  352 KB
IMG_2543
27/11/2554 21:46:22
Size (KB)  :  312 KB
IMG_2544
27/11/2554 21:46:24
Size (KB)  :  317 KB
IMG_2547
27/11/2554 21:46:44
Size (KB)  :  293 KB
IMG_2548
27/11/2554 21:46:42
Size (KB)  :  382 KB
Pages:     1 2