ประมวลภา​พการรับศีล​มหาสนิทครั้​งแรก และ ศีลกำลัง ที่อาสนวิหา​รเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2011

Thumbnail Image Table
DSC_2221_resize
20/12/2554 16:55:20
Size (KB)  :  125 KB
DSC_2222_resize
20/12/2554 16:55:27
Size (KB)  :  149 KB
DSC_2223_resize
20/12/2554 16:55:31
Size (KB)  :  138 KB
DSC_2224_resize
20/12/2554 16:55:37
Size (KB)  :  152 KB
DSC_2225_resize
20/12/2554 16:55:42
Size (KB)  :  149 KB
DSC_2226_resize
20/12/2554 16:55:48
Size (KB)  :  132 KB
DSC_2227_resize
20/12/2554 16:55:54
Size (KB)  :  138 KB
DSC_2228_resize
20/12/2554 16:55:59
Size (KB)  :  152 KB
DSC_2229_resize
20/12/2554 16:56:04
Size (KB)  :  140 KB
DSC_2230_resize
20/12/2554 16:56:09
Size (KB)  :  154 KB
DSC_2232_resize
20/12/2554 16:56:13
Size (KB)  :  157 KB
DSC_2233_resize
20/12/2554 16:56:18
Size (KB)  :  151 KB
DSC_2235_resize
20/12/2554 16:56:23
Size (KB)  :  152 KB
DSC_2236_resize
20/12/2554 16:56:29
Size (KB)  :  144 KB
DSC_2237_resize
20/12/2554 16:56:33
Size (KB)  :  155 KB
DSC_2238_resize
20/12/2554 16:56:45
Size (KB)  :  151 KB
DSC_2240_resize
20/12/2554 16:56:51
Size (KB)  :  150 KB
DSC_2241_resize
20/12/2554 16:56:55
Size (KB)  :  151 KB
DSC_2242_resize
20/12/2554 16:57:01
Size (KB)  :  165 KB
DSC_2245_resize
20/12/2554 16:57:05
Size (KB)  :  158 KB
Pages:     1 2 3