ประมวลภา​พการรับศีล​มหาสนิทครั้​งแรก และ ศีลกำลัง ที่อาสนวิหา​รเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2011

Thumbnail Image Table
DSC_2246_resize
20/12/2554 16:57:10
Size (KB)  :  142 KB
DSC_2247_resize
20/12/2554 16:57:14
Size (KB)  :  167 KB
DSC_2248_resize
20/12/2554 16:57:18
Size (KB)  :  160 KB
DSC_2249_resize
20/12/2554 16:57:22
Size (KB)  :  158 KB
DSC_2250_resize
20/12/2554 16:57:26
Size (KB)  :  181 KB
DSC_2251_resize
20/12/2554 16:57:30
Size (KB)  :  135 KB
DSC_2253_resize
20/12/2554 16:57:36
Size (KB)  :  184 KB
DSC_2256_resize
20/12/2554 16:57:44
Size (KB)  :  171 KB
DSC_2257_resize
20/12/2554 16:57:49
Size (KB)  :  143 KB
DSC_2258_resize
20/12/2554 16:57:53
Size (KB)  :  163 KB
DSC_2259_resize
20/12/2554 16:57:57
Size (KB)  :  164 KB
DSC_2260_resize
20/12/2554 16:58:02
Size (KB)  :  152 KB
DSC_2261_resize
20/12/2554 16:58:08
Size (KB)  :  139 KB
DSC_2264_resize
20/12/2554 16:58:13
Size (KB)  :  138 KB
DSC_2265_resize
20/12/2554 16:58:31
Size (KB)  :  149 KB
DSC_2266_resize
20/12/2554 16:58:35
Size (KB)  :  151 KB
DSC_2268_resize
20/12/2554 16:58:40
Size (KB)  :  153 KB
DSC_2269_resize
20/12/2554 16:58:43
Size (KB)  :  145 KB
DSC_2270_resize
20/12/2554 16:58:52
Size (KB)  :  153 KB
DSC_2271_resize
20/12/2554 16:58:58
Size (KB)  :  150 KB
Pages:     1 2 3