ประมวลภา​พการรับศีล​มหาสนิทครั้​งแรก และ ศีลกำลัง ที่อาสนวิหา​รเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2011

Thumbnail Image Table
DSC_2272_resize
20/12/2554 16:59:02
Size (KB)  :  149 KB
DSC_2273_resize
20/12/2554 16:59:06
Size (KB)  :  148 KB
DSC_2274_resize
20/12/2554 16:59:12
Size (KB)  :  148 KB
DSC_2275_resize
20/12/2554 16:59:17
Size (KB)  :  141 KB
DSC_2276_resize
20/12/2554 16:59:21
Size (KB)  :  147 KB
DSC_2277_resize
20/12/2554 16:59:28
Size (KB)  :  140 KB
DSC_2278_resize
20/12/2554 16:59:31
Size (KB)  :  154 KB
DSC_2279_resize
20/12/2554 16:59:35
Size (KB)  :  163 KB
Pages:     1 2 3