ประมวลภาพชาว Filipino เข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู วันที่ 3 ธันวาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSC_0015_921x612
10/12/2554 18:58:17
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0016_921x612
10/12/2554 18:58:20
Size (KB)  :  186 KB
DSC_0017_921x612
10/12/2554 19:07:39
Size (KB)  :  160 KB
DSC_0018_921x612
10/12/2554 19:07:46
Size (KB)  :  232 KB
DSC_0020_921x612
10/12/2554 18:58:28
Size (KB)  :  135 KB
DSC_0025_921x612
10/12/2554 18:58:30
Size (KB)  :  134 KB
DSC_0026_921x612
10/12/2554 19:07:58
Size (KB)  :  145 KB
DSC_0030_921x612
10/12/2554 18:58:35
Size (KB)  :  135 KB
DSC_0037_921x612
10/12/2554 18:58:38
Size (KB)  :  140 KB
DSC_0039_921x612
10/12/2554 18:58:40
Size (KB)  :  137 KB
DSC_0040_921x612
10/12/2554 18:58:43
Size (KB)  :  146 KB
DSC_0041_921x612
10/12/2554 18:58:45
Size (KB)  :  154 KB
DSC_0042_921x612
10/12/2554 18:58:48
Size (KB)  :  141 KB
DSC_0043_921x612
10/12/2554 18:58:50
Size (KB)  :  137 KB
DSC_0048_921x612
10/12/2554 18:58:53
Size (KB)  :  126 KB
DSC_0050_921x612
10/12/2554 18:58:55
Size (KB)  :  140 KB
DSC_0051_921x612
10/12/2554 18:58:57
Size (KB)  :  135 KB
DSC_0052_921x612
10/12/2554 18:59:00
Size (KB)  :  136 KB
DSC_0053_921x612
10/12/2554 18:59:02
Size (KB)  :  139 KB
DSC_0054_921x612
10/12/2554 18:59:04
Size (KB)  :  136 KB
Pages:     1 2 3