ประมวลภาพชาว Filipino เข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู วันที่ 3 ธันวาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSC_0015_921x612
10/12/2554 18:58:17
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0016_921x