ประมวลภาพชาว Filipino เข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู วันที่ 3 ธันวาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSC_0055_921x612
10/12/2554 18:59:07
Size (KB)  :  140 KB
DSC_0056_921x612
10/12/2554 18:59:09
Size (KB)  :  137 KB
DSC_0057_921x612
10/12/2554 18:59:11
Size (KB)  :  134 KB
DSC_0060_921x612
10/12/2554 18:59:14
Size (KB)  :  142 KB
DSC_0063_921x612
10/12/2554 18:59:16
Size (KB)  :  127 KB
DSC_0065_921x612
10/12/2554 18:59:19
Size (KB)  :  135 KB
DSC_0073_921x612
10/12/2554 18:59:21
Size (KB)  :  124 KB
DSC_0074_921x612
10/12/2554 18:59:24
Size (KB)  :  143 KB
DSC_0077_921x612
10/12/2554 18:59:26
Size (KB)  :  170 KB
DSC_0079_921x612
10/12/2554 18:59:28
Size (KB)  :  158 KB
DSC_0088_921x612
10/12/2554 18:59:31
Size (KB)  :  143 KB
DSC_0091_921x612
10/12/2554 18:59:33
Size (KB)  :  122 KB
DSC_0093_921x612
10/12/2554 18:59:36
Size (KB)  :  126 KB
DSC_0096_921x612
10/12/2554 18:59:38
Size (KB)  :  136 KB
DSC_0111_921x612
10/12/2554 18:59:41
Size (KB)  :  123 KB
DSC_0112_921x612
10/12/2554 18:59:43
Size (KB)  :  131 KB
DSC_0118_921x612
10/12/2554 18:59:45
Size (KB)  :  131 KB
DSC_0125_921x612
10/12/2554 18:59:48
Size (KB)  :  120 KB
DSC_0126_921x612
10/12/2554 18:59:50
Size (KB)  :  121 KB
DSC_0130_921x612
10/12/2554 18:59:53
Size (KB)  :  135 KB
Pages:     1 2 3