ประมวลภาพชาว Filipino เข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู วันที่ 3 ธันวาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSC_0132_921x612
10/12/2554 18:59:55
Size (KB)  :  125 KB
DSC_0133_921x612
10/12/2554 18:59:57
Size (KB)  :  119 KB
DSC_0134_921x612
10/12/2554 19:00:00
Size (KB)  :  141 KB
Pages:     1 2 3