ประมวลภาพ สัมมนาพระสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 21 ที่ประเทศเวียดนาม

Thumbnail Image Table
IMG_1218
23/1/2554 21:57:22
Size (KB)  :  284 KB
IMG_1280
23/1/2554 21:57:22
Size (KB)  :  252 KB
IMG_1283
23/1/2554 21:57:38
Size (KB)  :  341 KB
IMG_1356
23/1/2554 21:57:38
Size (KB)  :  333 KB
IMG_1383
23/1/2554 21:57:50
Size (KB)  :  295 KB
IMG_1388
23/1/2554 21:57:52
Size (KB)  :  310 KB
IMG_1398
23/1/2554 21:58:04
Size (KB)  :  322 KB
IMG_1445
23/1/2554 21:58:08
Size (KB)  :  349 KB
IMG_1533
23/1/2554 21:58:20
Size (KB)  :  386 KB
IMG_1536
23/1/2554 21:58:20
Size (KB)  :  298 KB
IMG_1610
23/1/2554 21:58:40
Size (KB)  :  494 KB
IMG_1621
23/1/2554 21:58:36
Size (KB)  :  360 KB
IMG_1897
23/1/2554 21:58:50
Size (KB)  :  338 KB
Pages:     1