ประมวลภาพ พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนเขตเลย-หนองบัวลำภู

Thumbnail Image Table
1
31/10/2554 15:20:25
Size (KB)  :  168 KB
1a
31/10/2554 15:20:26
Size (KB)  :  145 KB
1b
31/10/2554 15:20:27
Size (KB)  :  123 KB
1c
31/10/2554 15:20:28
Size (KB)  :  147 KB
1f
31/10/2554 15:20:43
Size (KB)  :  171 KB
1g
31/10/2554 15:20:42
Size (KB)  :  135 KB
2_921x691
31/10/2554 14:02:28
Size (KB)  :  80 KB
2a
31/10/2554 14:03:06
Size (KB)  :  142 KB
2d
31/10/2554 14:02:22
Size (KB)  :  115 KB
2f
31/10/2554 14:03:00
Size (KB)  :  79 KB
2z
31/10/2554 14:02:11
Size (KB)  :  88 KB
3_921x691
31/10/2554 14:03:08
Size (KB)  :  85 KB
4_921x691
31/10/2554 14:03:09
Size (KB)  :  92 KB
21y_921x691
31/10/2554 14:03:03
Size (KB)  :  137 KB
22_921x568
31/10/2554 14:03:04
Size (KB)  :  104 KB
23_921x691
31/10/2554 14:03:05
Size (KB)  :  140 KB
DSC_4714_921x610
31/10/2554 15:20:37
Size (KB)  :  121 KB
DSC_4718_921x610
31/10/2554 15:20:38
Size (KB)  :  64 KB
DSC_4725_921x610
31/10/2554 15:20:40
Size (KB)  :  111 KB
Pages:     1