ประมวลภาพ พิธีฉลองวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย จ.หนองคาย

Thumbnail Image Table
DSC02003_resize
30/1/2554 22:35:28
Size (KB)  :  110 KB
DSC02004_resize
30/1/2554 22:35:32
Size (KB)  :  107 KB
DSC02005_resize
30/1/2554 22:35:30
Size (KB)  :  49 KB
DSC02006_resize
30/1/2554 22:35:34
Size (KB)  :  59 KB
DSC02007_resize
30/1/2554 22:35:34
Size (KB)  :  63 KB
DSC02009_resize
30/1/2554 22:35:38
Size (KB)  :  56 KB
DSC02016_resize
30/1/2554 22:35:46
Size (KB)  :  67 KB
DSC02021_resize
30/1/2554 22:35:48
Size (KB)  :  76 KB
DSC02022_resize
30/1/2554 22:35:54
Size (KB)  :  136 KB
DSC02023_resize
30/1/2554 22:35:54
Size (KB)  :  129 KB
DSC02025_resize
30/1/2554 22:35:58
Size (KB)  :  127 KB
DSC02026_resize
30/1/2554 22:36:04
Size (KB)  :  120 KB
DSC02029_resize
30/1/2554 22:36:06
Size (KB)  :  103 KB
DSC02042_resize
30/1/2554 22:36:10
Size (KB)  :  118 KB
DSC02069_resize
30/1/2554 22:36:18
Size (KB)  :  114 KB
DSC02196_resize
30/1/2554 22:37:04
Size (KB)  :  155 KB
DSC02229_resize
30/1/2554 22:37:08
Size (KB)  :  111 KB
DSC02275_resize
30/1/2554 22:37:32
Size (KB)  :  106 KB
DSC02281_resize
30/1/2554 22:37:34
Size (KB)  :  111 KB
DSC02288_resize
30/1/2554 22:37:36
Size (KB)  :  110 KB
Pages:     1 2 3 4