ประมวลภาพ พิธีฉลองวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย จ.หนองคาย