ประมวลภาพ พิธีเปิดเสกวัดใหม่ วินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา

Thumbnail Image Table
DSCF6697
16/1/2554 21:02:56
Size (KB)  :  366 KB
DSCF6698
16/1/2554 21:02:58
Size (KB)  :  400 KB
DSCF6699
16/1/2554 21:03:12
Size (KB)  :  411 KB
DSCF6700
16/1/2554 21:03:18
Size (KB)  :  509 KB
DSCF6701
16/1/2554 21:03:34
Size (KB)  :  531 KB
DSCF6702
16/1/2554 21:03:38
Size (KB)  :  532 KB
DSCF6703
16/1/2554 21:03:56
Size (KB)  :  605 KB
DSCF6704
16/1/2554 21:03:56
Size (KB)  :  484 KB
DSCF6705
16/1/2554 21:04:14
Size (KB)  :  411 KB
DSCF6706
16/1/2554 21:04:10
Size (KB)  :  316 KB
DSCF6707
16/1/2554 21:04:26
Size (KB)  :  390 KB
DSCF6708
16/1/2554 21:04:36
Size (KB)  :  591 KB
DSCF6709
16/1/2554 21:04:44
Size (KB)  :  465 KB
DSCF6710
16/1/2554 21:04:50
Size (KB)  :  368 KB
DSCF6711
16/1/2554 21:05:04
Size (KB)  :  543 KB
DSCF6712
16/1/2554 21:05:16
Size (KB)  :  668 KB
DSCF6713
16/1/2554 21:05:26
Size (KB)  :  556 KB
DSCF6714
16/1/2554 21:05:38
Size (KB)  :  596 KB
DSCF6715
16/1/2554 21:05:46
Size (KB)  :  503 KB
DSCF6716
16/1/2554 21:05:54
Size (KB)  :  376 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7