ประมวลภาพงานฉลองวัดนักบุญอันนากุมภวาปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSCF3430_resize.JPG
28/7/2554 0:06:42
Size (KB)  :  99 KB
DSCF3431_resize.JPG
28/7/2554 0:06:42
Size (KB)  :  89 KB
DSCF3436_resize.JPG
28/7/2554 0:06:48
Size (KB)  :  88 KB
DSCF3437_resize.JPG
28/7/2554 0:06:50
Size (KB)  :  97 KB
DSCF3438_resize.JPG
28/7/2554 0:06:50
Size (KB)  :  98 KB
DSCF3440_resize.JPG
28/7/2554 0:06:56
Size (KB)  :  119 KB
DSCF3441_resize.JPG
28/7/2554 0:06:56
Size (KB)  :  117 KB
DSCF3442_resize.JPG
28/7/2554 0:06:56
Size (KB)  :  74 KB
DSCF3443_resize.JPG
28/7/2554 0:07:00
Size (KB)  :  79 KB
DSCF3444_resize.JPG
28/7/2554 0:07:02
Size (KB)  :  108 KB
DSCF3445_resize.JPG
28/7/2554 0:07:04
Size (KB)  :  121 KB
DSCF3446_resize.JPG
28/7/2554 0:07:08
Size (KB)  :  116 KB
DSCF3447_resize.JPG
28/7/2554 0:07:08
Size (KB)  :  116 KB
DSCF3448_resize.JPG
28/7/2554 0:07:12
Size (KB)  :  115 KB
DSCF3449_resize.JPG
28/7/2554 0:07:14
Size (KB)  :  114 KB
DSCF3450_resize.JPG
28/7/2554 0:07:16
Size (KB)  :  108 KB
DSCF3451_resize.JPG
28/7/2554 0:07:20
Size (KB)  :  98 KB
DSCF3452_resize.JPG
28/7/2554 0:07:20
Size (KB)  :  90 KB
DSCF3453_resize.JPG
28/7/2554 0:07:22
Size (KB)  :  90 KB
DSCF3454_resize.JPG
28/7/2554 0:07:26
Size (KB)  :  57 KB
DSCF3455_resize.JPG
28/7/2554 0:07:28
Size (KB)  :  101 KB
DSCF3456_resize.JPG
28/7/2554 0:07:28
Size (KB)  :  97 KB
DSCF3457_resize.JPG
28/7/2554 0:07:32
Size (KB)  :  95 KB
DSCF3460_resize.JPG
28/7/2554 0:07:34
Size (KB)  :  92 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8