ฉลองวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2011 โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_4499_resize.JPG
26/5/2554 21:36:02
Size (KB)  :  181 KB
IMG_4500_resize.JPG
26/5/2554 21:36:02
Size (KB)  :  161 KB
IMG_4502_resize.JPG
26/5/2554 21:36:12
Size (KB)  :  181 KB
IMG_4503_resize.JPG
26/5/2554 21:36:10
Size (KB)  :  178 KB
IMG_4504_resize.JPG
26/5/2554 21:36:16
Size (KB)  :  170 KB
IMG_4505_resize.JPG
26/5/2554 21:36:14
Size (KB)  :  85 KB
IMG_4506_resize.JPG
26/5/2554 21:36:20
Size (KB)  :  173 KB
IMG_4507_resize.JPG
26/5/2554 21:36:22
Size (KB)  :  179 KB
IMG_4508_resize.JPG
26/5/2554 21:36:24
Size (KB)  :  183 KB
IMG_4509_resize.JPG
26/5/2554 21:36:28
Size (KB)  :  167 KB
IMG_4510_resize.JPG
26/5/2554 21:36:30
Size (KB)  :  163 KB
IMG_4511_resize.JPG
26/5/2554 21:36:32
Size (KB)  :  191 KB
IMG_4512_resize.JPG
26/5/2554 21:36:36
Size (KB)  :  151 KB
IMG_4514_resize.JPG
26/5/2554 21:36:40
Size (KB)  :  163 KB