ประมวลภาพฉลองเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญเปาโล อำเภอเซกา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2011 โดย พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
DSCF2752_resize.JPG
24/5/2554 23:08:08
Size (KB)  :  84 KB
DSCF2753_resize.JPG
24/5/2554 23:08:08
Size (KB)  :  80 KB
DSCF2754_resize.JPG
24/5/2554 23:08:10
Size (KB)  :  79 KB
DSCF2755_resize.JPG
24/5/2554 23:08:12
Size (KB)  :  95 KB
DSCF2758_resize.JPG
24/5/2554 23:08:12
Size (KB)  :  86 KB
DSCF2762_resize.JPG
24/5/2554 23:08:16
Size (KB)  :  98 KB
DSCF2764_resize.JPG
24/5/2554 23:08:16
Size (KB)  :  60 KB
DSCF2768_resize.JPG
24/5/2554 23:08:20
Size (KB)  :  59 KB
DSCF2771_resize.JPG
24/5/2554 23:08:22
Size (KB)  :  125 KB
DSCF2772_resize.JPG
24/5/2554 23:08:24
Size (KB)  :  136 KB
DSCF2773_resize.JPG
24/5/2554 23:08:26
Size (KB)  :  127 KB
DSCF2776_resize.JPG
24/5/2554 23:08:26
Size (KB)  :  94 KB
DSCF2777_resize.JPG
24/5/2554 23:08:28
Size (KB)  :  88 KB
DSCF2780_resize.JPG
24/5/2554 23:08:30
Size (KB)  :  80 KB
DSCF2782_resize.JPG
24/5/2554 23:08:30
Size (KB)  :  89 KB
DSCF2783_resize.JPG
24/5/2554 23:08:32
Size (KB)  :  81 KB
DSCF2786_resize.JPG
24/5/2554 23:08:36
Size (KB)  :  99 KB
DSCF2789_resize.JPG
24/5/2554 23:08:34
Size (KB)  :  121 KB
DSCF2791_resize.JPG
24/5/2554 23:08:36
Size (KB)  :  106 KB
DSCF2792_resize.JPG
24/5/2554 23:08:38
Size (KB)  :  105 KB
Pages:     1 2 3