ประมวลภาพงานสัมมนาครูมหาไถ่ศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2011 ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

Thumbnail Image Table
DSCF3421_resize.JPG
20/7/2554 1:56:42
Size (KB)  :  112 KB
DSCF3423_resize.JPG
20/7/2554 1:56:42
Size (KB)  :  114 KB
DSCF3427_resize.JPG
20/7/2554 1:56:46
Size (KB)  :  105 KB
DSCF3428_resize.JPG
20/7/2554 1:56:46
Size (KB)  :  116 KB
IMG_3057_resize.JPG
20/7/2554 1:56:50
Size (KB)  :  122 KB
IMG_3058_resize.JPG
20/7/2554 1:56:50
Size (KB)  :  121 KB
IMG_3059_resize.JPG
20/7/2554 1:56:52
Size (KB)  :  116 KB
IMG_3060_resize.JPG
20/7/2554 1:56:54
Size (KB)  :  107 KB
IMG_3062_resize.JPG
20/7/2554 1:56:56
Size (KB)  :  109 KB
IMG_3063_resize.JPG
20/7/2554 1:56:56
Size (KB)  :  126 KB
IMG_3064_resize.JPG
20/7/2554 1:57:00
Size (KB)  :  118 KB
IMG_3065_resize.JPG
20/7/2554 1:57:00
Size (KB)  :  115 KB
IMG_3068_resize.JPG
20/7/2554 1:57:00
Size (KB)  :  103 KB
IMG_3069_resize.JPG
20/7/2554 1:57:04
Size (KB)  :  111 KB
IMG_3070_resize.JPG
20/7/2554 1:57:06
Size (KB)  :  119 KB
IMG_3071_resize.JPG
20/7/2554 1:57:06
Size (KB)  :  119 KB
IMG_3073_resize.JPG
20/7/2554 1:57:10
Size (KB)  :  121 KB
IMG_3075_resize.JPG
20/7/2554 1:57:12
Size (KB)  :  123 KB
IMG_3076_resize.JPG
20/7/2554 1:57:12
Size (KB)  :  133 KB
IMG_3077_resize.JPG
20/7/2554 1:57:14
Size (KB)  :  108 KB
IMG_3078_resize.JPG
20/7/2554 1:57:16
Size (KB)  :  129 KB
IMG_3079_resize.JPG
20/7/2554 1:57:16
Size (KB)  :  123 KB
IMG_3080_resize.JPG
20/7/2554 1:57:20
Size (KB)  :  98 KB
IMG_3081_resize.JPG
20/7/2554 1:57:22
Size (KB)  :  120 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8