ประมวลภาพค่ายเยาวชนเวียดนาม ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล วันที่ 21-23 ตุลาคม 2011

Thumbnail Image Table
14
28/10/2554 17:38:03
Size (KB)  :  87 KB
24
28/10/2554 17:37:13
Size (KB)  :  73 KB
30
28/10/2554 17:37:17
Size (KB)  :  89 KB
37
28/10/2554 17:38:42
Size (KB)  :  60 KB
38a
28/10/2554 17:38:46
Size (KB)  :  70 KB
39
28/10/2554 17:38:39
Size (KB)  :  50 KB
41
28/10/2554 17:37:23
Size (KB)  :  106 KB
43
28/10/2554 17:37:27
Size (KB)  :  111 KB
44
28/10/2554 17:37:30
Size (KB)  :  122 KB
DSC_0027_921x612
28/10/2554 17:44:05
Size (KB)  :  124 KB
DSC_0028_921x612
28/10/2554 17:52:19
Size (KB)  :  130 KB
DSC_0052_921x612
28/10/2554 17:44:17
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0058a_921x612
28/10/2554 17:44:24
Size (KB)  :  134 KB
DSC_0070_921x612
28/10/2554 17:52:34
Size (KB)  :  132 KB
DSC_0086_921x612
28/10/2554 17:44:29
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0110_921x612
28/10/2554 17:53:10
Size (KB)  :  150 KB