ประมวลภาพค่ายเยาวชนเวียดนาม ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล วันที่ 21-23 ตุลาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSC_0288_921x612
28/10/2554 17:45:13
Size (KB)  :  162 KB
DSC_0295_921x612
28/10/2554 17:45:18
Size (KB)  :  172 KB
DSC_0298_921x612
28/10/2554 17:56:05
Size (KB)  :  135 KB
DSC_0326_921x612
28/10/2554 17:56:40
Size (KB)  :  129 KB
DSC_0327_921x612
28/10/2554 17:56:43
Size (KB)  :  151 KB
DSC_0328_921x612
28/10/2554 17:56:45
Size (KB)  :  139 KB
DSC_0340_921x612
28/10/2554 17:57:03
Size (KB)  :  139 KB
DSC_0349_921x612
28/10/2554 17:57:10
Size (KB)  :  164 KB
DSC_0356_921x612
28/10/2554 17:57:13
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0397_921x612
28/10/2554 17:57:28
Size (KB)  :  143 KB
DSC_0406_921x612
28/10/2554 17:57:38
Size (KB)  :  157 KB
DSC_0408_921x612
28/10/2554 17:57:41
Size (KB)  :  137 KB
DSC_0418_921x612
28/10/2554 17:57:48
Size (KB)  :  138 KB
DSC_0454_921x612
28/10/2554 17:45:34
Size (KB)  :  132 KB
DSC_0500_921x612
28/10/2554 17:45:41
Size (KB)  :  136 KB
DSC00459_921x691
28/10/2554 17:42:34
Size (KB)  :  113 KB
DSC00476_921x691
28/10/2554 17:42:39
Size (KB)  :  100 KB
DSC00502_921x691
28/10/2554 17:42:52
Size (KB)  :  112 KB
DSC00530_921x691
28/10/2554 17:43:12
Size (KB)  :  97 KB
DSC00554_921x691
28/10/2554 17:43:30
Size (KB)  :  163 KB
DSC00575_921x691
28/10/2554 17:43:40
Size (KB)  :  168 KB
DSC00628_921x691
28/10/2554 17:43:44
Size (KB)  :  97 KB
IMG_1601_921x691
28/10/2554 17:45:56
Size (KB)  :  89 KB
IMG_1623_921x691
28/10/2554 17:45:58
Size (KB)  :  81 KB
Pages:     1 2 3