ประมวลภาพค่ายเยาวชนเวียดนาม ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล วันที่ 21-23 ตุลาคม 2011

Thumbnail Image Table
DSC_0288_921x612
28/10/2554 17:45:13
Size (KB)  :  162 KB
DSC_0295_921x612
28/10/2554 17:45:18
Size (KB)  :  172 KB