ประมวลภาพค่ายเยาวชนเวียดนาม ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล วันที่ 21-23 ตุลาคม 2011

Thumbnail Image Table
IMG_1668_921x691
28/10/2554 17:46:06
Size (KB)  :  80 KB
IMG_5860_921x691
28/10/2554 17:46:14
Size (KB)  :  84 KB