ประมวลภาพเยาวชนเวียดนามเข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันที่ 17 ธันวาคม 2011 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู

Thumbnail Image Table
IMG_0052_921x614
18/12/2554 22:12:47
Size (KB)  :  93 KB
IMG_0055_921x614
18/12/2554 22:12:50
Size (KB)  :  94 KB
IMG_0056_921x614
18/12/2554 22:12:54
Size (KB)  :  77 KB
IMG_0057_921x614
18/12/2554 22:12:57
Size (KB)  :  89 KB
IMG_0061_921x614
18/12/2554 22:13:00
Size (KB)  :  95 KB
IMG_0062_921x614
18/12/2554 22:13:04
Size (KB)  :  99 KB
IMG_0063_921x614
18/12/2554 22:13:07
Size (KB)  :  83 KB
IMG_0067_921x614
18/12/2554 22:13:10
Size (KB)  :  88 KB
IMG_0071_921x614
18/12/2554 22:13:13
Size (KB)  :  91 KB
IMG_0072_921x614
18/12/2554 22:13:17
Size (KB)  :  104 KB
IMG_0074_921x614
18/12/2554 22:13:20
Size (KB)  :  92 KB
IMG_0075_921x614
18/12/2554 22:13:23
Size (KB)  :  95 KB
IMG_0082_921x614
18/12/2554 22:13:26
Size (KB)  :  95 KB
IMG_0083_921x614
18/12/2554 22:13:29
Size (KB)  :  96 KB
IMG_0085_921x614
18/12/2554 22:13:33
Size (KB)  :  100 KB
IMG_0086_921x614
18/12/2554 22:13:36
Size (KB)  :  93 KB
IMG_0088_921x614
18/12/2554 22:13:39
Size (KB)  :  102 KB
IMG_0092_921x614
18/12/2554 22:13:42
Size (KB)  :  94 KB
IMG_0094_921x614
18/12/2554 22:13:46
Size (KB)  :  95 KB
IMG_0098_921x614
18/12/2554 22:13:49
Size (KB)  :  67 KB
Pages:     1 2 3