ประมวลภาพเยาวชนเวียดนามเข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันที่ 17 ธันวาคม 2011 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู

Thumbnail Image Table
IMG_0101_921x614
18/12/2554 22:13:52
Size (KB)  :  66 KB
IMG_0105_921x614
18/12/2554 22:13:55
Size (KB)  :  138 KB
IMG_0111_921x614
18/12/2554 22:13:58
Size (KB)  :  67 KB
IMG_0117_921x614
18/12/2554 22:14:02
Size (KB)  :  67 KB
IMG_0119_921x614
18/12/2554 22:14:05
Size (KB)  :  79 KB
IMG_0121_921x614
18/12/2554 22:14:08
Size (KB)  :  78 KB
IMG_0126_921x614
18/12/2554 22:14:11
Size (KB)  :  82 KB
IMG_0127_921x614
18/12/2554 22:14:15
Size (KB)  :  88 KB
IMG_0133_921x614
18/12/2554 22:14:18
Size (KB)  :  166 KB
IMG_0134_921x614
18/12/2554 22:14:22
Size (KB)  :  162 KB
IMG_0135_921x614
18/12/2554 22:14:25
Size (KB)  :  98 KB
IMG_0137_921x614
18/12/2554 22:14:29
Size (KB)  :  86 KB
IMG_0139_921x614
18/12/2554 22:14:32
Size (KB)  :  87 KB
IMG_0141_921x614
18/12/2554 22:14:35
Size (KB)  :  87 KB
IMG_0143_921x614
18/12/2554 22:14:39
Size (KB)  :  100 KB
IMG_0144_921x614
18/12/2554 22:14:42
Size (KB)  :  94 KB
IMG_0148_921x614
18/12/2554 22:14:46
Size (KB)  :  115 KB
IMG_0149_921x614
18/12/2554 22:14:49
Size (KB)  :  115 KB
IMG_0151_921x614
18/12/2554 22:14:52
Size (KB)  :  108 KB
IMG_0152_921x614
18/12/2554 22:14:56
Size (KB)  :  117 KB
Pages:     1 2 3