ประมวลภาพเยาวชนเวียดนามเข้าเงียบเตรียมจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันที่ 17 ธันวาคม 2011 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู

Thumbnail Image Table
IMG_0154_921x614
18/12/2554 22:14:59
Size (KB)  :  116 KB
IMG_0155_921x614
18/12/2554 22:15:02
Size (KB)  :  117 KB
IMG_0157_921x614
18/12/2554 22:15:06
Size (KB)  :  112 KB
IMG_0158_921x614
18/12/2554 22:15:09
Size (KB)  :  109 KB
IMG_0159_921x614
18/12/2554 22:15:12
Size (KB)  :  116 KB
IMG_0160_921x614
18/12/2554 22:15:15
Size (KB)  :  115 KB
IMG_0167_921x614
18/12/2554 22:15:19
Size (KB)  :  98 KB
IMG_0168_921x614
18/12/2554 22:15:22
Size (KB)  :  85 KB
IMG_0169_921x614
18/12/2554 22:15:25
Size (KB)  :  120 KB
IMG_0170_921x614
18/12/2554 22:15:28
Size (KB)  :  125 KB
IMG_0171_921x614
18/12/2554 22:15:31
Size (KB)  :  114 KB
IMG_0173_921x614
18/12/2554 22:15:35
Size (KB)  :  128 KB
IMG_0181_921x614
18/12/2554 22:15:38
Size (KB)  :  139 KB
IMG_0182_921x614
18/12/2554 22:15:41
Size (KB)  :  133 KB
IMG_0205_921x614
18/12/2554 22:15:45
Size (KB)  :  126 KB
IMG_0211_921x614
18/12/2554 22:15:48
Size (KB)  :  132 KB
Pages:     1 2 3