สังฆมณฑลอุดรธานี

คณะนักบวช ชาย

คณะนักบวช หญิง

คณะพระมหาไถ่ ศูนย์กลางหนองคาย (  C.Ss.R )
บ้านนักบุญอัลฟอนโซ
ตู้ป.ณ. 4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1201 ,0-4246-4180
โทรสาร 0-4246-4824

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ( ซิสเตอร์ซาเลเซียน )
อุดรธานี : โรงเรียนเซนต์แมรี่
อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 0-4222-1346,0-4222-2458
โทรสาร 0-4224-0115,0-4232-3577

คณะซาเลเซีียน อุดรธานี ( S.D.B.)
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 0-4222-1338,0-4222-2346
โทรสาร 0-4232-4873

คณะพระกุมารเยซู ( I.J.)
ขอนแก่น :  182/4 ถ.ชาตะผดุง
อ.เมือง จ.ขอแก่น 40000
โทร 0-4322-1462
โทรสาร 0-4332-7115
 

คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล เลย ( O.M.I. )
ตู้ ป.ณ. 15 อ.เมือง จ.เลย
โทร 0-4281-1794
โทรสาร 0-4281-4321

คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
อุดรธานี : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี
163/1 ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 0-4222-1503

คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล ( C.M. )
ตู้ป.ณ. 8 อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทร 0-85012-5082,0-4338-2639

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
หนองคาย : โรงเีรียนอนุบาลพระมารดานิจจานุเคราะห์
140 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร 0-4241-1838
โทรสาร 0-4241-1773

คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า ( S.V.D. )
ตู้ป.ณ. 19 อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู 39000
โทร. 0-4236-0593
โทรสาร 0-4231-2184

คณะธิดาเมตตาธรรม ( D.C )
ตู้ป.ณ. 50 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หรือ 100 ม.8 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 

คณะศรีชุมพาบาล
916 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร 0-4241-1861,0-4246-8067
โทรสาร 0-4246-2382

 

คณะกลาริส กาปูชิน
อุดรธานี : ตู้ป.ณ. 4 ปท.โพนศรี
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002
โทร 0-4222-3513

 

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
467 ม.10 อ.กุมภาปี จ.อุดรธานี 411110
โทร 0-4220-2347

 

คณะอัสสัมชัญ
โรงเรียนเซนต์จอห์น ท่าบม
หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42000
โทร  0-4280-1287

 

คณะออกัสตีเนียน
ตู้ ป.ณ.. พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย  43180
โทร 0-4248-7539,0-810558-0073

 

คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ( คุณแม่เทเรซา )
ตู้ป.ณ. 22 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0-4236-0217,0-4231-1347

 

คณะนักบวชมิสชันนารีนักบุญดอมินิก ( O.P. )
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพล
150/3 ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแ่ก่น 40120
โทร 0-4341-4037,0-4341-5314