ติดต่อเราคณะนักบวชชาย-หญิงโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรวัดในสังฆมณฑลอุดรพระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรประวัติสังฆมณฑลอุดรหน้าหลัก

 

ลำดับที่

ประจำวันที่

 

บทเทศน์ วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2011

 

บทเทศน์วันอาทิตย์ที่ 4 กันยาน 2011 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

บทเทศน์วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2011 โอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและครบรอบ 90 ปีของคณะพลมารีย์

 

บทเทศน์วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

บทเทศน์วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 โอกาสฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ

 

บทเทศน์วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2011

 

บทเทศน์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2011 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

 

บทเทศน์ โอกาสฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ ลิโกวรี หนองคาย 6 สิงหาคม 2011

 

บทเทศน์ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2011

 

บทเทศน์ประจำวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ฉลองวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี

 

บทเทศน์ของพระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 2011