ติดต่อเราคณะนักบวชชาย-หญิงโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรวัดในสังฆมณฑลอุดรพระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรประวัติสังฆมณฑลอุดรหน้าหลัก

 

ลำดับที่

ประจำวันที่

ชื่อตอน

1

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010

ขออย่า ทรงดำเนินจากไป

2

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2010

ลูกช่างไม้กับชาวประมง

3

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธู์ 2010

นักบุญอักเนส

4

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2010

พระสัมผัสเราทุกวัน

5

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2010

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

6

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2010

ความตายเป็นแค่ทางผ่าน

7

วันพุธศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำมันศึกดิ์สิทธิ์

ส่งออกไปเพื่อรับใช้ประชา

8

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2010 วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

ศีลเสบียง

9

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2010 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

จ่ายหนี้ทั้งหมดแล้ว

10

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2010 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

ความมืดมนถูกชนะด้วยชีวิต

11

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2010 วันอาทิตย์ปัสกา

หินที่ถูกเคลื่อนออก

12

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2010

นายชุมพาบาลที่ดี

13

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2010

ทาสและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์

14

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010

เชิญเสด็จ พระจิตเจ้า

15

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010

การติดต่อสื่อสารกับพระเจ้า

16

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2010

เพื่อนมนุษย์ของเราคือใคร

17

วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2010

พระมารดานิจจานุเคราะห์

18

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010

มารีย์และมารธา

19

วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2010

นักบุญอันนา ท่านยายใจดี

20

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2010

การเรียกพระเจ้าว่า พระบิดา

21

วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2010

ขอบคุณ ท่านยาย

22

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2010

มั่งมีแต่ยากจน

23

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2010

นักบุญอัลฟอนโซ

24

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010

การเฆี่ยนสอนของพระเจ้า

25

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010

บรรดานักบุญเป็นคนปรกติ ?

26

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2010

มีคาแอล

27

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2010

พระเจ้าทรงอยู่ที่ไหน

28

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010

โรคแห่งการเกลียดชัง

29

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2010 ยกร่างแผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

แผนอภิบาล:พันธกิจ

30

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010 (ฉลองวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น)

นักบุญเยราด์

31

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010

“ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย”

32

วันชุมนุมปีพระวาจาเขตอุดรธานี

พระวาจาประทานชีวิต

33

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2010 (ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านถิ่น)

โยเซฟ บุรุษผู้วางใจ

34

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2010 (ฉลองวัดนักบุญยุดา บ้านดุง)

นักบุญยูดาห์ องค์อุปถัมภ์ผู้สิ้นหวัง

35

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2010 (ปิดค่ายศิษย์พระคริสต์)

ศิษย์พระคริสต์

36

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 (ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล)

แม่พระแห่งฟาติมา

37

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010

ศักเคียส คนต่ำเตี้ย

38

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2010 (ฉลองวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส)

นักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส ภราดาผิวดำ

39

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2010 (วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย)

นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า

40

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 (ฉลองวัดพระเยซูกลับคืนชีพ วัดโนนสมบูรณ์

ถ้าพระเยซูมิได้ทรงคืนพระชนม์

41

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010

โลกของเราเหมือนยานอพอลโล

42

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 (สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล)

กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

43

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 (ฉลองวัดพระหทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ)

ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

44

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

จงเตรียมพร้อมไว้

45

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2010 (ฉลองวัดนักบุญเปโตรและเปาโล ศรีเชียงใหม่)

ปล้นเปโตรจ่ายเปาโล

46

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010

เราต้องกลับใจ

47

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2010 (ฉลองวัดพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล)

ปฏิสนธินิรมลหมายความว่า...

48

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 (วันฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชาและปิดปีพระวาจา)

องค์สันติราชา

49

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010

จงชื่นชมยินดี

50

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010

“เยซู” แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงช่วยให้รอดพ้น

51

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 (วันพระคริสตสมภพ มิสซาเที่ยงคืน)

พระองค์ทรงให้ตัวพระองค์เอง

52

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2010 (วันพระคริสตสมภพ)

รับผลจากคริสต์มาส

53

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2010 (วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า)

ครอบครัว พันธกิจจากพระเจ้า

54

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2010 (ฉลองวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร)

นักบุญยอห์น

55

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2011 (วันสมโภชพระนางมารี พระชนนีพระเป็นเจ้า)

พระชนนีของพระเจ้า

56

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2011 (สมโภชพระคริสต์แสดงองค์)

พระคริสตสำแดงองค์

57

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2011 (ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง)

พระเยซูเจ้ารับพิธีล้าง

58

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011 (ฉลองวัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง)

นักบุญมัทธิว อัครสาวก คนเก็บภาษี

59

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011

เอกลักษณ์และพันธกิจของพระเยซูเจ้า

60

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2011 (ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ โพนสูง)

ความทุกข์ทรมาน 7 ประการของพระแม่

61

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 (ฉลองวัดศรีหฤทัย โพนพิสัย)

ตามพระองค์ไปทันที

62

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011

พระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความรักเหลือล้น

63

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011

ความสุขที่แท้จริง