สังฆมณฑลอุดรธานี

 

 

 

ประกาศการสนทนาธรรมของแต่ละเขต
ของพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯและตัวแทนจากสภาภิบาล ขอความร่วมมือจากพี่น้องคริสตชนในแต่ละเขตได้จัดให้มีการภาวนาและสนทนาธรรมกัน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีผู้ประสานงานของ แต่ละเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสนทนาธรรม

 

 

ประกาศการสร้างบ้านพักพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
ขณะนี้บ้านพักพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร ช่างกำลังเริ่มก่อสร้างบ้านพักของท่านแล้ว บริเวณข้างอารามซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน อุดรธานี (สวนมะม่วงเดิม) ในบริเวณอาสนวิหารฯ และสำหรับสัตบุรุษที่มีจิตศรัทธาต้องการสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างบ้านพักให้พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส ที่เบอร์โทร.042-222206 , 042-241564
 

 

ซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
การซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีของเรา
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมสมทบสนับสนุนกองทุนซ่อมแซมอาสนวิหารฯ
ติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส และมีกล่องรับบริจาคตั้งอยู่หน้าอาสนวิหารฯ
 และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “สานสัมพันธ์ พบปะ ประสาพี่น้อง”
หลังพิธีมิสซาฯ หน่วยงาน องค์กร หรือครอบครัวใดต้องการเป็นเจ้าภาพ
ติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่มิสซังฯ หรือ สภาภิบาลวัดฯ
ติดต่อได้ที่ โทร. 042-241564

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคุณพ่ออธิการบ้านเณรสันติราชา
ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบ สนับสนุน โรงทานอาหาร น้ำตื่ม ฯลฯ ในการฉลองบ้านเณรครั้งนี้
ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์ อธิการบ้านเณรฯ
 

 

 

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ
ในอาทิตย์นี้พระศาสนจักรนำเราเข้าสู่เทศกาลใหม่ในรอบปีพิธีกรรม คือ “เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า” เพื่อเตรียมจิตใจเราแต่ละคนให้พร้อมและเหมาะสมที่จะต้อนรับการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในโอกาสพระคริสตสมภพ ซึ่งจะมาถึงในอีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า ทางอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ฯ และวัดต่างๆ
 

 

 

กีฬาประเพณีสัมพันธ์พนักงาน สังฆมณฑลอุดรธานี “ครั้งที่ 25”
สังฆมณฑลอุดรธานี จะจัดงาน “วันกีฬาประเพณีสัมพันธ์พนักงาน สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 25” โดยจะมีพนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานี มาร่วมพบปะสังสรรค์และแข่งกีฬาเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2011 ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา จ.อุดรธานี ตั้งแต่ เวลา 09.00น.– 17.00 น.

 

ประกวดแห่ดาวฯ
ขอเชิญพี่น้องตกแต่ง / ประดับรถแห่ดาว เข้าร่วมประกวดในขบวนแห่ดาววันสมโภชพระคริสตสมภพ
(คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2011)
    
*รางวัลชนะเลิศ 5,000  บาท
     *รางวัลที่สอง     3,000 บาท
     *รางวัลที่สาม     2,000 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส และสมาชิกสภาภิบาล และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษได้ตกแต่งประดับดาวตามบ้าน / อาคาร / สถานที่ด้วย
 

 

 

 

เชิญรับฟังรายการวิทยุคาทอลิก จากสื่อมวลชนสังฆมณฑลอุดรธานี ได้ที่

สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM.96.25 MHz อ.เมือง จ.อุดรธานี “ รายการคลื่นคาทอลิก ”
ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น.

สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM.99.20 MHz อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี “ รายการแสงธรรมนำทาง ”
ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00 น – 16.00 น.

สถานี Public Radio คลื่น FM.101.50 MHz อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู “ รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ ”
สรรเสริญพระเจ้า ได้ทุกวันตั้งแต่ เวลา 18.00 น–19.00 น.

 

 

http://udondiocese.cbct.net
ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลอุดรธานีได้.

 

 

พี่น้องท่านใดที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร ของท่าน
สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลการลงข่าว ประชาสัมพันธ์ ได้ที่เบอร์
สำนักงาน 042-222963 หรือ
คุณพ่อซีโมนไมตรี ทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารสังคม
โทรศัพท์ 081-5452069
คุณพ่อเลิศอัมพร  พรมผาย ผู้รับผิดชอบแผนก ไอ.ที
โทรศัพท์ : 084-3225921