สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุร

 

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)  

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย

 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ( บ้านใส่ใจ )

 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ( อุดมสาร )

 

อิสระ

 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

 

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

คณะเซอร์ร่า

 

บ้านพักผู้สุงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ี สามพราน

 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคคล

 

หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

 

บ้านพักผู้สุงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุร

 

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื