สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ ประจำอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 สมโภชพระจิตเจ้า ปี A

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2010

 

สารวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010