สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน ตุลาคม 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน กันยายน 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน สิงหาคม 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน กรกฏาคม 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน มิถุนายน 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน พฤษภาคม 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน เมษายน 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน มกราคม 2011

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน พฤศจิกายน 2010

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน ตุลาคม 2010

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน กันยายน 2010

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน สิงหาคม 2010

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน กรกฏาคม 2010

 

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู ประจำเดือน มิถุนายน 2010